היערכות לרעידות אדמה ומצבי חירום

כל אדם וכל ארגון נמצאים בצל סיכון יומיומי. מלחמות ומצבי חירום מתרחשים במדינת ישראל בתדירות גבוהה יחסית. מצבי חירום שונים עלולים לפקוד אותנו ללא התראה מספקת להיערכות, כגון: רעידות אדמה, ירי טילים מסוגים שונים,  שיטפונות, אירועי חומרים מסוכנים, שריפות ועוד.

הערכות לכלל מצבי החירום דורשת הכנה כבר בשגרה, ע"מ להצליח להתמודד עם האיום ולשמור על רציפות תפקודית (Business Continuity) בעת התרחשות האסון.

מטרת התכנית היא לאפשר התמודדות אפקטיבית של הארגון בזמן משבר, תוך מזעור הנזקים הפוטנציאלים, וחזרה לרציפות תפקודית בפרק זמן קצר. חזרה לתפקוד מהיר בזמן משבר או חירום, תיצור לארגון יתרון יחסי משמעותי מול מתחרים אחרים.

חברת שיא דיפנס בע"מ, בניהולו של ד"ר חיליק סופר, מציעה בניית מערך ארגוני  להתמודדות עם כלל מצבי החירום ויצירת חוסן ארגוני. הפיתרון לכל ארגון יהיה לפי מידה (Tailor-Made): מטרות הארגון, סוג, גודל, אופי פעילות, מספר עובדים, חשיפה לסוגי איומים ועוד.

הכנת תכנית מיגון למפעלי חומ"ס להתמודדות עם רעידת אדמה
חברתנו מבצעת סקרים סיסמיים, מיפוי מתקני המפעל, הכנת תכנית מיגון לפי דרישת המשרד להגנת הסביבה.

ביצוע אבחון ארגוני וסקר סיכונים
כתיבת תורות, נהלים ותפיסות הפעלה לארגונים
מיפוי צרכים להתמודדות עם מצבי חירום
הדרכות והכשרת מנהלים ועובדים
הכנת תשתיות לחירום: מיפוי מרחבים מוגנים, מערכות התרעה, מערכות שו"ב
ייעוץ ושיפוץ מקלטים
ביצוע תרגילים ומשחקי מנהלים
הכנת תכנית מיגון למפעלי חומ"ס להתמודדות עם רעידת אדמה

לקוחות