פרופסור שור 9-11 תל אביב

תיאור הפרויקט:
בניין עם 3 כניסות, 29 דירות ברובע 4 תל אביב.
פרויקט הריסה ובנייה במסגרת תמ"א 38.
תמורות הדיירים: דירות חדשות הגדולות ב 20 מ"ר מהשטח הקיים, תוספת מרפסת שמש 12 מ"ר, חניה תת קרקעית, מחסן ויעלו קומה או שתי קומות.

אידר 11 חיפה

התמורה לדיירים: תוספת 25 מ"ר לשטח העיקרי, תוספת מרפסת שמש 12 מ"ר, מחסן דירתי, עולים 2 קומות, 2 חניות לדירה.

פרויקט מתחם חנקין חולון

שטח התכנון: מתחם צפוני כ-6.85 דונם.  מתחם דרומי כ-6.50 דונם. סה"כ כ-13.35 דונם (כולל רח' קדושי בלזן). 
מצב קיים: 238 יחידות דיור + 2 יחידות מסחר, כ-14,635 מ"ר בנוי בבניינים 2-3 קומות. זכויות הבנייה כיום: כ – 500 יחידות
מצב מוצע: 864 יחידות דיור (מכפיל 3.6). 6 בניינים, 5 דירות בקומה, 25 קומות. שטח דירה ממוצע 98-100 מ"ר.
סך הכל כ-112,320 מ"ר בנוי על קרקעי. 
התמורה לדיירים – תוספת 28 מ"ר לשטח העיקרי, תוספת מרפסת שמש 12 מ"ר, חניה תת קרקעית בטאבו, עולים 3 קומות.

פרויקט פרנקל 32 תל אביב

פרויקט חיזוק משולב עם שימור, תוספת של שתיים וחצי קומות, תוספת ממ"ד ומרפסת שמש.

פרויקט ארלוזורוב 129-131 תל אביב

תוספת 25 מ"ר לשטח העיקרי, תוספת מרפסת שמש 12 מ"ר, מחסן, עולים 2 קומות. 

פרויקט חנוך אלבק - כספי ירושלים

תוספת 25 מ"ר לשטח העיקרי, תוספת מרפסת שמש 12 מ"ר, חניה ומחסן בטאבו.

פרויקט כ"ט בנובמבר 8 הרצליה

תוספת 12 מ"ר לשטח העיקרי, תוספת מרפסת שמש 12 מ"ר, חניה בטאבו.

פרויקט שד' הגיבורים 5 רמת גן

תוספת ממ"ד, תוספת מרפסת שמש 12 מ"ר.

פרויקט החלוצים 29 תל אביב