פרויקט מתחם חנקין חולון

פרויקט פרנקל 32 תל אביב

אוכלס!

פרויקט החלוצים 29 תל אביב

אוכלס!

פרופסור שור 9-11 תל אביב

בביצוע!

מלאכי 14- יחזקאל 3 תל אביב

פרויקט חנוך אלבק - כספי ירושלים

אידר 11 חיפה

אוכלס!

ליסין 4 תל אביב

סוטין 19 תל אביב

נורדאו 101 תל אביב

שד' הגיבורים 5 רמת גן

בזל 30 תל אביב

יהודה גור 9 תל אביב

פרויקט כ"ט בנובמבר 8 הרצליה

בביצוע!

החשמונאים 16 רמת גן

אהרון קרון 32 ראשל"צ

בביצוע!

קפלנסקי 22 ראשל"צ

בביצוע!