תמ"א 38 ופינוי בינוי

שלבים בפרויקט תמ"א 38 ופינוי בינוי

ניתוח זכויות הבנייה של הבניין והמגרש
10%
בחינת ההיתכנות הכלכלית
20%
הגדרת התמורות המקסימליות לדייר
25%
כתיבת מכרז ליזמים/קבלנים
30%
בדיקת החברות וניסיונן
40%
ניתוח הצעות החברות
50%
כתיבת דו"ח מסכם ומשווה בין כל ההצעות
55%
בחירת יזם/קבלן ע"י הדיירים/חברי הנציגות
65%
שדרוג ההצעה הנבחרת
75%
לאחר בחירת עו"ד מטעם בעלי הדירות- סיוע בתהליך ההתקשרות מול החברה
85%
פיקוח על תהליך ההיתרים מול הרשויות המוסמכות והסרת חסמים במידת הצורך
90%
פיקוח על הבנייה מטעם הדיירים עד אכלוס הבניין (טופס 4).
100%

מדוע צריך חברה לניהול הפרויקט

  • פרויקט מורכב מאוד
  • קושי לחבר דיירים- יזמים- וועדות בנייה
  • לרוב בעלי הדירות אין יכולת מקצועית לבחור את החברה
  • רוב החברות הפועלות בשוק חסרות ידע וניסיון
  • ניהול הפרויקט דורש השקעת זמן ומשאבים רבים
  • קשר אישי עם כל בעל דירה
  • גורם אובייקטיבי ומקצועי
  • היזמים לעולם יהיו חזקים מהדיירים